Športová masáž

Má v podstate rovnakú funkciu ako relaxačná masáž. 


  • Podľa tréningového procesu, v ktorom sa športovec nachádza, je buď viac uvoľňujúca so zameraním na odstránenie únavy, alebo naopak viac dráždivá, čím zvyšuje prekrvenie a prehriatie svalov.